Hencida Község Önkormányzata

Történetünk

A mai Hencida határában több régészeti lelőhelyet tártak fel, ahonnan réz-, bronz-, vaskori, illetve szarmata leletek kerültek napvilágra. A X-XI. századból kerámialeletek és sírhelyek bizonyítják a terület lakott voltát. Ezek azonban nem Hencidához köthetők, hanem előzményéhez Sálhidához. Hencida ugyanis írott forrásokban csak 1342-ben fordul elő először. Valószínűleg a Sálhidán birtokos valamelyik család Henc nevű tagja telepítette az új falurészt. A XV. században a két falu önállósult. 1490 után tulajdonképpen Sálhida - a valamikori anyatelepülés - beolvadt Hencidába.

Az 1552-es adóösszeírásban Hencidán 39 telket írtak össze. A XVI. században már református a település, előbb a váradi, majd a bihari esperességhez tartozott. 1692-ben a török kiűzése utáni összeíráskor már csak 13 jobbágycsaládot találtak, viszont összeírtak még 18 nemest, akik egy része más megyéből települt ide. Az 1715. évi és 1720. évi összeírásokból ezek a nemesek már hiányoznak. A XIX. század folyamán többször katasztrofális árvizek pusztították a falut, 1874-ben pedig egy tűzvész. A falu agrár jellege a XX. században sem változott, a fő megélhetést továbbra is a mezőgazdaság nyújtja.


1848/49-es forradalom és szabadságharc hencidai honvédeinek névsora

Huszárok: Gyalogosok:
Beőthy Andor, a Károlyi huszárezred hadnagya Balázsházi Mihály százados, majd alezredes
Beőthy Imre, altiszt Beőthy György főhadnagy
Kelemen Mihály Beőthy Sándor főhadnagy
Nagy András Beőthy Vince százados
Tarsoly István Beőthy Zsigmond főhadnagy Komáromnál elesett
Tóth Péter Belényesi János 30. zászlóaljnál
  Boros Sándor 30. zászlóaljnál
  Csete Sándor 30. zászlóaljnál
  Csire Sándor 27. zászlóaljnál
  Kiss István 27. zászlóaljnál elesett
  Nagy Péter 30. zászlóaljnál
  Sleiminger Gusztáv 27. zászlóaljnál elesett
Tüzérek: Tar Péter 27. zászlóaljnál elesett
Barakony István Tormai Lajos 27. zászlóaljnál elesett
Fórizs János Tóth János 27. zászlóaljnál
Győrösi István Tóth Mihály 27. zászlóaljnál
Tóth Ferenc Tóth Imre 27. zászlóaljnál szolgáltakAz I. világháborúban elesettek és hadirokkant hencidai lakosok névsora

Ádler János Koszorús Károly Sinyi Sándor
Barta Sándor Koszorús Sándor Szabó Ferenc
Balázsi Ferenc Kun Gábor Szabó János
id. Berek Sándor Lőwi Sándor Szabó Imre
Bundik Zsigmond Mezei Miksa M. Szabó Lajos
Csősz Bertalan Mike Gábor M. Szabó Sándor
Csősz Gyula Nagy Ferenc Szabó Zsigmond
Dudás János Nagy Imre ifj. Szabó Zsigmond
Erdei Lajos Nagy Lajos Szentmiklósi József
Erdélyi Lajos Nagy Mihály Szurkos István
Fleischer Lajos Nagy Pál Székely Vince
Fülöp József Nagy Sándor Szűcs Lajos
Gyöngyösi Sándor T. Nagy Sándor Tar István
Harasztosi István Nagy Zsigmond Tar Lajos
K. Horváth Imre Oláh Kiss Sándor Tar Lajos
Karancsi Sándor Oldal Zsigmond Tirincsi Sándor
Katz Jenő Paládi Sándor Tóth Pál
Kelemen István Postás Zsigmond Tóth Sándor
Kelemen Sándor Rády István Tőzsér János
Kiss Imre Rázsó Sándor Vigh István
Kiss László Roth András  Weinreb Lajos
Kiss Sándor Rottmann Bernát Zakar János
Kohn Sándor Sós Gyula  Az II. világháborúban elesettek és hadirokkant hencidai lakosok névsora

Antal Imre Gál Vince Lakatos Károly Székely Gyula
Antal Jenő Hajdú Sándor Lakó Vince Szilágyi András
Antal Pál Horváth Imre Magyari Imre Szilágyi Sándor
Balázsi Vince Horváth János Matolcsi Gyula Tanka Sándor
Balázsi Zsigmond Horváth Lajos Mezei József Tanka Zsigmond
Barcsa Gyula Horváth Sándor Nagy Bertalan Tar Lajos
Barta Gyula Kádár József Nagy Gyula Tar Zsigmond
ifj. Berek Sándor Kiss Vince Nagy Vince B. Tóth Gyula
Berek Zsigmond Koszorús Dezső Nagy Zsigmond B. Tóth Gyula
Boros Zsigmond Koszorús Károly Pesti Pál B. Tóth József
Csire Károly Koszorús Lajos Pesti Sándor M. Tóth Lajos
Csire Zsigmond Koszorús Sándor Pesti Sándor M. Tóth Sándor
Csősz János ; G. Kovács Sándor Péterszegi Vince Tóth Sándor
Daru András Kukola József Postás János Tóth Zsigmond
Faragó Lajos Kun Lajos Szabó László Tyukodi József
Fórizs Sándor      

Az oldalon található tartalom Hencida Község Önkormányzata tulajdonát képezi. | webDesign