Hencida Község Önkormányzata

Új számítógépek iskolánkban

Önkormányzatunk sikeres pályázata lehetővé tette, hogy teljesen megújuljon iskolánk számítástechnikai felszereltsége.

Az "IKT eszközök beszerzése a XXI. századi iskolai oktatás színvonalának elérése érdekében Hencidán" című pályázat (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0463) 2010.11.22. és 2011.06.30. között valósul meg.


A projekt keretében többek között 10 darab iskolai PC-vel és 6 darab tantermi csomaggal is bővül az iskola számítástechnikai hálózata. A tantermi csomagok olyan számítástechnikai és elektronikus eszközöket foglalnak magukba – pl. interaktív tábla, projektor -, amelyek bevonására az oktatásba korábban nem volt lehetőségünk. A projekt kedvezményezettje Hencida-Váncsod Közoktatási Intézménytársulás nevében eljáró Hencida Község Önkormányzata, mint gesztor (4123 Hencida, Kossuth tér 1.). A projekt megvalósításához az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 8.640.000 Ft.

A projekt ugyanakkor nemcsak számítástechnikai vonatkozású, ugyanis a rendelkezésre álló forrásokból a pedagógusok képzését is meg tudjuk valósítani. A képzések célja, hogy a pedagógusok a fejlesztések során beszerzett informatikai eszközöket minél hatékonyabban tudják az oktatás szolgálatába állítani.

A projekt rövidtávon megvalósuló célkitűzése – amint arra címében is utal -, hogy helyben teremtse meg a XXI. századi oktatás feltételeit a Hencidán tanuló nemcsak hencidai diákok számára. Hosszú távú célkitűzés, hogy a diákok a versenyképes helyi oktatás eredményeképpen egyenlő esélyekkel induljanak a továbbtanulási és munkahelyszerzési folyamatokban. Hosszú távú cél, hogy az oktatásfejlesztés közvetetten járuljon hozzá Hencida és környéke gazdasági és társadalmi felemelkedéséhez. A fejlesztések helyszíne a hencidai Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda intézményének iskolája.

A projektzáró rendezvényen a Polgármester és a Jegyző Úr ismertetik a fejlesztések részleteit az érdeklődőkkel. 2011. június 27.


Az oldalon található tartalom Hencida Község Önkormányzata tulajdonát képezi. | webDesign